Διεύθυνση

Λ.Φιλαδελφείας 24, 13671 Αχαρνες

Τηλέφωνο

+0030 210 2467794
+0030 210 2467792

Mail

info@nikas-accountants.gr

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα πολύπλοκο και εξοντωντικό φορολογικό πλαίσιο οι υφιστάμενες και υπο σύσταση επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν άμεσες και μεθοδικές στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την βιωσιμότητα τους.

Το Φοροτεχνικό Κέντρο Αχαρνών – Τάσος Νίκας διαθέτει την εµπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Έχοντας αναπτύξει την απαιτούµενη τεχνογνωσία, ώστε να µπορούμε να καταγράψουμε τις πραγµατικές ανάγκες του πελάτη, να προτείνουμε υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του και να παρακολουθήσουμε την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συµβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.
  • Οργάνωση μηχανογραφημένων λογιστηρίων επιχειρήσεων με απλογραφικά (Β’ κατ.) ή διπλογραφικά (Γ’ κατ.) βιβλία.
  • Αξιοποίηση του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος.
  • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής ERP.
  • Δημιουργία αυτοματοποιημένων εργασιών και χρονοδιάγραμμα εργασιών και υποχρεώσεων.
  • Συμβουλευτικές λογιστικές, φοροτεχνικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες.
  • Οργάνωση συστημάτων και διεργασιών εσωτερικού ελέγχου.
  • Παροχή Πληροφόρησης για Ευκαιρίες Χρηματοδότησης ΜΜΕ
  • Σύνταξη/Υποβολή Προτάσεων Χρηματοδότησης ΜΜΕ
  • Διαχείριση Έργων Χρηματοδότησης ΜΜΕ