Διεύθυνση

Λ.Φιλαδελφείας 24, 13671 Αχαρνες

Τηλέφωνο

+0030 210 2467794
+0030 210 2467792

Mail

info@nikas-accountants.gr

Λογιστικές Υπηρεσίες

Το Φοροτεχνικό Κέντρο Αχαρνών – Τάσος Νίκας στελεχώνεται από άτομα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε μορφής επιχείρησης.
 • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατ.)
 • Ευέλικτο σύστημα τήρησης βιβλίων για επαγγελματίες με έδρα την οικία τους.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 • Δυνατότητα τήρησης καρτελών πελατών και προμηθευτών.
 • Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.
 • Περιοδικά Reporting.
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
 • Ολοκληρωμένη τήρηση μηχανογραφημένου λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
 • Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα ΕΛΠ .
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
 • Περιοδικά Reporting .
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως.
 • Δημοσίευση στοιχείων στο ΓΕΜΗ.
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
 • Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.
 • Ευέλικτο σύστημα τήρησης των βιβλίων σας.
 • Ειδική τιμολογιακή πολιτική.
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 • Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.
 • Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη reporting για εσωτερική χρήση σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Reporting για τράπεζες, εξωτερικούς ελεγκτές, κλπ.
 • Πορεία των Οικονομικών Μεγεθών .
 • Ταμειακός προγραμματισμός.
 • Ανάληψη καθηκόντων υπεύθυνου μηχανογραφημένου λογιστηρίου της επιχείρησής σας.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης) σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
 • Παρακολούθηση τήρησης κατευθύνσεων σε θέματα όπως λογιστικά, φοροτεχνικά, μισθοδοτικά, εσωτερικού ελέγχου, κλπ.
 • Συμβουλευτικές λογιστικές, φοροτεχνικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες.
 • Περιοδικά Reporting .
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως.
 • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή.
 • Υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας των εργαζομένων.
 • Άμεση ενημέρωση εργαζομένων
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή ενσήμων ΑΠΔ.
 • Συμβουλές σε εργατικά και μισθοδοτικά θέματα.
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία.
 • Πληρωμή προσωπικού μέσω Web Banking.
 • Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 • Προϋπολογισμός κόστους πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού.