Διεύθυνση

Λ.Φιλαδελφείας 24, 13671 Αχαρνες

Τηλέφωνο

+0030 210 2467794
+0030 210 2467792

Mail

info@nikas-accountants.gr

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το Φοροτεχνικό Κέντρο Αχαρνών – Τάσος Νίκας, αξιοποιώντας το µεγάλο αριθµό έµπειρων στελεχών που διαθέτει, ενημερώνεται άμεσα για τις οποιες αλλαγές γίνονται σε καιημερινή βάση , µε αποτέλεσµα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Αναπτύσσουμε ένα εµπεριστατωµένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία εστιάζοντας, παράλληλα, στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούµενου πολίτη.
 • Κατάθεση σε έντυπη μορφή των δηλώσεων στα αρμόδια Κτηματολογικά γραφεία.
 • Κατάθεση ηλεκτρονικά των δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 • Ψηφιοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων.
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη.
 • Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις παλαιότερων ετών.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε1,Ε2
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Διεκπεραίωση πληρωμών λογαριασμών μέσω Web Banking.
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
 • Έκδοση ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας.
 • Έκδοση ταυτοτήτων οφειλών από το σύστημα TaxisNet.
 • Δυνατότητα διαχείρισης προσωπικών Web Banking.
 • Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων.
 • Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων.
 • Ηλεκτρονικές ρυθμίσεις οφειλών.
 • Έλεγχος ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο.
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
 • Αιτήσεις οικογενειακών επιδομάτων Α21.
 • Αιτήσεις λοιπών επιδομάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις παλαιότερων ετών.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων εντύπων Ε1,Ε2
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9
 • Σύνταξη Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
 • Ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, όπου απαιτούνται να συνοδεύουν την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης όπως συμβόλαια ακινήτων, καταστατικά επιχειρήσεων, αγορά μετοχών, κλπ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή.
 • Πρόβλεψη κάλυψης τεκμηρίων.
 • Αναδρομική συγκέντρωση στοιχείων για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Πρόβλεψη κάλυψης τεκμηρίων.
 • Αναδρομική συγκέντρωση στοιχείων για κάλυψη τεκμηρίων.
 • Σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Υπολογισμός αποδοχών
 • Σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών
 • Έκδοση κλειδάριθμων από την Δ.Ο.Υ.
 • Εκπροσώπηση σε Δ.Ο.Υ. για φορολογικά θέματα.
 • Εκπροσώπηση σε λοιπούς φορείς και οργανισμούς.