Διεύθυνση

Λ.Φιλαδελφείας 24, 13671 Αχαρνες

Τηλέφωνο

+0030 210 2467794
+0030 210 2467792

Mail

info@nikas-accountants.gr

Μεικτή εικόνα προκύπτει για τις φορολογικές επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις των εισοδημάτων που θα φορολογηθούν εφέτος με νέες κλίμακες, συγκριτικά με τις κλίμακες εισοδήματος και φόρου που ίσχυαν πέρυσι.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παραθέτουμε, επιβαρύνσεις προκύπτουν για το ετήσιο εισόδημα των 10.000, 15.000, 20.000 και 25.000 ευρώ. Για το εισόδημα 30.000 ευρώ υπάρχει ελάφρυνση, ενώ επιβάρυνση προκύπτει για το ετήσιο εισόδημα των 100.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016 θα φορολογηθούν το 2017 με νέα εισοδηματικά κλιμάκια και νέους συντελεστές φόρου. Ειδικότερα με τις νέες κλίμακες:

 • εισόδημα έως 20.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 22%,
 • οι επόμενες 10.000 με 29%,
 • οι επόμενες 10.000 με 37%
 • το υπερβάλλον, άνω των 40.000 ευρώ εισόδημα με συντελεστή 45%.

Με την προηγούμενη κλίμακα:

 • εισόδημα έως 25.000 φορολογούνταν με συντελεστή 22%,
 • οι επόμενες 17.000 με συντελεστή 32%
 • το υπερβάλλον, άνω των 42.000 ευρώ εισόδημα, φορολογούνταν με συντελεστή 42%.

Οι αλλαγές στον εκπιπτόμενο φόρο

Επίσης, αλλαγές υπάρχουν και στον εκπιπτόμενο φόρο, ο οποίος, στην περίπτωση φορολογούμενου χωρίς προστατευόμενα μέλη, ανέρχεται πλέον στα 1.900 ευρώ ( από 2.100 ) και για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για τα μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ εισοδήματα, για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά 10 ευρώ. Για φορολογούμενο με ένα προστατευόμενο μέλος η έκπτωση φόρου ανέρχεται στα 1.950 ευρώ, με δύο προστατευόμενα μέλη στα 2.000 ευρώ και με τρία προστατευόμενα μέλη και άνω στα 2.100.

Οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τη νέα κλίμακα:

 • εισόδημα έως 12.000 ευρώ είναι αφορολόγητο,
 • οι επόμενες 8.000 φορολογούνται με συντελεστή 2,2%,
 • οι επόμενες 10.000 με συντελεστή 5%,
 • οι επόμενες 10.000 με 6,5%, οι επόμενες 15.000 με συντελεστή 7,5%,
 • οι επόμενες 155.000 με συντελεστή 9%
 • το υπερβάλλον, άνω των 220.000 ευρώ ποσό φορολογείται με συντελεστή 10%.

Με το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς:

Εισόδημα έως 12.000 ήταν αφορολόγητο

 • Εισόδημα έως 20.000 ευρώ φορολογούνταν με συντελεστή 0,7% επί όλου του ποσού.
 • Εισόδημα έως 30.000 ευρώ φορολογούνταν με συντελεστή 1,4% επί όλου του ποσού.
 • Εισόδημα έως 50.000 ευρώ φορολογούνταν με συντελεστή 2% επί όλου του ποσού.
 • Εισόδημα έως 100.000 φορολογούνταν με συντελεστή 4% επί όλου του ποσού.
 • Εισόδημα έως 500.000 ευρώ φορολογούνταν με συντελεστή 6% επί όλου του ποσού.
 • Εισόδημα άνω των 500.000 ευρώ φορολογούνταν με συντελεστή 8% επί όλου του ποσού.

Στα παραδείγματα που ακολουθούν φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης αθροίζονται, καθώς αποτελούν προϊόν του ίδιου εισοδήματος. Ως βάση των παραδειγμάτων λαμβάνεται φορολογούμενος χωρίς προστατευόμενα μέλη.

Ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ.

Για ετήσιο εισόδημα των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί φόρος 300 ευρώ, ενώ με την προηγούμενη κλίμακα, ο προκύπτον φόρος ανέρχονταν στα 100 ευρώ με συνέπεια να υπάρξει επιβάρυνση 200 ευρώ.

Στο εισόδημα των 10.000 ευρώ – και ως τις 12.000 – δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης.

Ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ.

Για ετήσιο εισόδημα 20.000 ο προκύπτον φόρος ανέρχεται στα 2.500 ευρώ, έναντι 2.200 ευρώ με την προηγούμενη φορολογική κλίμακα.

Η εισφορά αλληλεγγύης ανέρχεται στα 176 ευρώ, έναντι 144 ευρώ με την προηγούμενη κλίμακα.

Συνολικά, για φόρο και εισφορά αλληλεγγύης θα καταβληθούν 2.676 ευρώ, έναντι 2.344 ευρώ με την προηγούμενη φορολογική κλίμακα, άρα προκύπτει επιβάρυνση 332 ευρώ.

Ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ

Ο προκύπτον φόρος για ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ, ανέρχεται στα 4.000 ευρώ, έναντι 3.800 ευρώ με την προηγούμενη φορολογική κλίμακα.

Η εισφορά αλληλεγγύης ανέρχεται στα 426 ευρώ, έναντι 350 ευρώ με την προηγούμενη φορολογική κλίμακα.

Για φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, ο φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ, θα καταβάλει εφέτος 4.426 ευρώ, έναντι 4.150 ευρώ που πλήρωσε με την προηγούμενη φορολογική κλίμακα.

Ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ.

Για ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, ο προκύπτον φόρος εισοδήματος ανέρχεται στα 5.500 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 576 ευρώ.

Με την περσινή φορολογική κλίμακα, ο φόρος ανέρχονταν στα 5.900 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 420 ευρώ.

Αθροιστικά, για φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, θα καταβληθούν εφέτος 6.076 ευρώ, έναντι 6.320 ευρώ που καταβλήθηκαν πέρυσι και η επιβάρυνση θα ανέλθει στα 244 ευρώ.

 Ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ.

Ο φόρος εισοδήματος στην τελευταία περίπτωση ανέρχεται στα 37.340 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 5.601 ευρώ και η συνολική επιβάρυνση θα ανέλθει στα 42.941 ευρώ.

Με την προηγούμενη κλίμακα, ο φόρος εισοδήματος ανέρχονταν στα 35.300 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 4.000 και η συνολική επιβάρυνση ανέρχονταν στα 39.300 ευρώ, άρα προκύπτει ελάφρυνση 3.741 ευρώ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2017 (Πατήστε για να δείτε το pdf.)

Σημείωση: Μόνο για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 1.900 ευρώ για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα μέλη, 1.950 ευρώ με ένα εξαρτώμενο μέλος, 2.000 ευρώ με δύο εξαρτώμενα μέλη και 2.100 ευρώ με τρία εξαρτώμενα μέλη και άνω. Η μείωση αυτή ισχύει για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ, ποσά, για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ , ο εκπιπτόμενος φόρος μειώνεται κατά 10 ευρώ.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Πατήστε για να δείτε το pdf.)

Πηγή: http://www.documentonews.gr