Διεύθυνση

Λ.Φιλαδελφείας 24, 13671 Αχαρνες

Τηλέφωνο

+0030 210 2467794
+0030 210 2467792

Mail

info@nikas-accountants.gr

Η πλειονότητα αυτών έχει ανοίξει για υποβολή αιτήσεων, για την ακρίβεια οι δράσεις που καλύπτουν την Περιφέρεια της Κρήτης, του Βορείου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, των Ιονίων Νήσων, της Δυτικής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Προσεχώς ενεργοποιούνται και οι δράσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με έδρα στην Αττική και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩΜη επιστρεπτέα

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Τα δε ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ύψος της ενίσχυσης προκύπτουν από το άθροισμα:

* των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

* των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

* του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

* του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση

* του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

* διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στις επιλέξιμες νομικές μορφές επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- οι εξής: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, συνεταιρισμός και δικηγορική εταιρία του άρθρου 49 επ. του ν. 4194/2013 κ.ά.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησής τους, ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis.

Ακτινογραφία

Τα βασικά χαρακτηριστικά των 9+2 προγραμμάτων:

1 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης

Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Κρήτη

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 3.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 40.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 13.10.2020 – 02.11.2020

  1. Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός: 25 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στο Βόρειο Αιγαίο

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 14.10.2020 – 2.11.2020.

3 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Στερεά Ελλάδα

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 4.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 40.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 13.10.2020 – 3.11.2020

4 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου

Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Ηπειρο

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 3.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 15.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 15.10.2020 – 4.11.2020

5 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Θεσσαλία

Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Θεσσαλία

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 13.10.2020 – 30.10.2020

6 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός: 14 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στα Ιόνια Νησιά

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 3.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 30.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 08.10.2020 – 29.10.2020

7 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία

Προϋπολογισμός: 10 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Δυτική Μακεδονία

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 02.10.2020 – 26.10.2020

8 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: επιχειρήσεις με έδρα στην Πελοπόννησο

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 40.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 08.10.2020 – 03.11.2020

9 Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα

Προϋπολογισμός: 30 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στη Δυτική Ελλάδα

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 06.10.2020 – 26.10.2020

10 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Προϋπολογισμός: 200 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Αττική

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 5.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 23.10.2020 – 20.11.2020

11 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Προϋπολογισμός: 45 εκατ. ευρώ

Πεδίο εφαρμογής: Επιχειρήσεις με έδρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ελάχιστο ποσό επιχορήγησης: 2.000 ευρώ

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης: 15.000 ευρώ

Ημερομηνία υποβολής: 4.11.2020 – 18.03.2021.